Lean to Play Piano Book

Tổng hợp sách dạy Piano

Trong quá trình đi tìm sách cho con học Piano, tôi đã sưu tầm được một số sách, tài liệu, giáo trình dạy học Piano từ căn bản tới nâng cao. Mời các bạn tham khảo nhé:

Lean to Play Piano Book

 1. Nhạc lý cho bé học đàn Piano (dành cho phụ huynh)
 2. 50 file lý thuyết âm nhạc cho trẻ em
 3. Một số kiến thức nhạc lý cơ bản cần có
 4. Nhạc lý cơ bản
 5. Bộ tài liệu học đàn Piano cho người mới bắt đầu – Methode Rose
 6. John Thompson’s Easiest Piano Course
 7. John Thompson Modern Course for Piano
 8. Alfred’s-Piano
 9. Piano Adventures
 10. Rocket Piano
 11. Sách luyện ngón The Virtuoso Pianist (Hanon)
 12. James Bastien Piano
 13. Suzuki Piano School
 14. Trinity Guildhall Piano
 15. Abrsm Piano
 16. Celebration Series
 17. Understanding Basic Music Theory
 18. Music in theory and practice Vol 1
 19. Music Theory Workbook
 20. Musician’s guide to fundamentals
 21. ABRSM Music Theory in Practice Gr 8 1993
 22. The Mayron Cole Piano Method (Free)
 23. The Pianist’s Dictionary by Maurice Hinson
 24. Piano berklee instant keyboard method
 25. Sách dạy Piano căn bản cho người mới bắt đầu – “Piano for Dummies” (Mirror Download)
 26. Sách dạy Piano căn bản qua 10 bài học nhỏ – “How to play piano in 10 easy lesson” (Mirror Download)
 27. Sách dạy Jazz Piano căn bản – “The Jazz Piano Book
 28. The Real Easy Book – Vol. 1 – Tunes for Beginning Improvisers, by Sher Music Co
 29. The New all Book Volume 3 (The Real Book)
 30. Real book All of the jazz Standard Vol 1
 31. 134 Standards du Jazz / Real Book – volume 1 / Real Book – volume 2 / Real Book – volume 3
 32. The Real Book Bb (5th Edition)
 33. Jazz Theory – From Basic To Advanced Study – Workbook | Mirror Download
 34. Giáo trình dạy Piano – Country của Pianosheets.org
 35. Giáo trình dạy Piano – Jazz của Pianosheets.org
 36. Giáo trình dạy Piano – R&B của Pianosheet.org
 37. Giáo trình dạy Piano – Blue của Pianosheet.org
 38. Giáo trình dạy Piano – Rock của Pianosheets.org
 39. Bộ sách dạy Piano – Jazz tổng hợp từ các nguồn độc lập khác
 40. Bộ sách dạy Piano – Blue & Rock tổng hợp từ các nguồn độc lập khác
 41. Jazz PDF & Audios (Danh sách download các Sheet nhạc & Audios cho Jazz)
 42. Jazz Theory I – 5th edition, by Hiroaki Honshuku
 43. The Scale Omnibus 1.01 | Mirror downloadThe Scale Omnibus 1.02
 44. John Mehegan Famous Jazz Style Piano
 45. John Mehegan: Jazz Improvisation 1Jazz Improvisation 2  | Jazz Improvisation 3Jazz Improvisation 4
 46. John Mehegan: Improvising Jazz Piano
 47. Pianobreaks Basics – Guide to Jazzy Chords and Improvisation
 48. Big Book of Jazz Piano Improvisation
 49. The Art of Improvisation
 50. Jamey Abersold New Approach to Jazz Improvisation Vol.1.zip (*.MP3)
 51. Scales & Modes for the Jazz Pianist
 52. Intro to Jazz Piano by Mark Harrison
 53. Blues Hanon
 54. Hanon Jazz
 55. Jazz Hanon by Alfassy (complete)
 56. Jazz HanonDON Jazz Hanon
 57. Piano Exercices Jerry Gray Jazz Hanon
 58. Oscar Peterson Jazz Exercises and Pieces
 59. Oscar Peterson Jazz Piano Solos
 60. Oscar Peterson Jazz Piano Solos Copy
 61. Oscar Peterson Jazz Duos2
 62. Oscar Peterson Jazz Piano Highlights
 63. Oscar Peterson Es Vol.1-2-3
 64. Oscar Peterson Jazz Piano Collection
 65. Mike Tracy Jazz Piano Voicings for non pianists
 66. Jazz Piano Chords
 67. How to play a ii-V-I Jazz Chord Progression | Video | ii-V-I-simple.pdf
 68. Getting Started With Jazz Improvisation Handout 2012
 69. Chord Progressions
 70. Piano Chords and Progressions
 71. Awesome Chords Book 1
 72. Jazz Piano Voicings
 73. Jazz Piano Voicing Skills
 74. Voicings for Jazz Keyboard
 75. Bill Boyd Intermediate Jazz chord Voicing
 76. Misha Stefanuk Jazz Piano Scales and Modes
 77. Essential Jazz Piano Phrases
 78. Piano Phrasing
 79. Jazz Piano Patterns Essential Jazz Piano Phrases
 80. Larry Minsky Patterns of Jazz
 81. Jazz Level 3 chord symbolized material
 82. Jazz Method chord by chord
 83. Bill Boyd Jazz Chord Progressions
 84. Jazz Riffs for Piano
 85. Berklee Jazz Improvisation
 86. Berklee Online Music Theory Handbook
 87. Berklee Online Piano Handbook
 88. Berklee Piano Handbook
 89. Berklee Jazz Piano Ray Santisi
 90. Neil Olmstead Solo Jazz Piano Part 2
 91. Neil Olmstead Solo Jazz Piano The Linear Approach BOOGIEWOOGIE
 92. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 1
 93. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 2
 94. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 3
 95. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 4
 96. Bill Dobbins The Jazz Workshop Series Vol 1 Modal Jazz
 97. Jazz Piano Solos by Dave Brubeck
 98. Jazz Piano Harmony
 99. Jazz Piano W Nunes: Solo Improvisation Technique for the Jazz Piano
 100. Piano Jazz 2 by Brian Priestley
 101. R&B Piano Solos
 102. Art Tatum Jazz Piano Solos
 103. Duke Ellington
 104. Duke Ellington Jazz Piano
 105. Duke Ellington Hot
 106. The Best of Duke Ellington
 107. The Duke Ellington Real Book
 108. Duke Ellington Songbook
 109. Duke Ellington at the Piano (Piano Scores)
 110. Duke Ellington Collection
 111. Duke Ellington Sacred Concert
 112. Duke Ellington The Great Music of Duke Ellington
 113. Melodic Studies for the Jazz Pianist
 114. Jazz Ballads (16 Famous Jazz Ballads)
 115. Jazz Piano Solos Vol 2: Jazz Stars
 116. Jazz Piano Solos Vol 10: Jazz Ballads
 117. Blues Piano
 118. Piano Blues
 119. Jazz Piano Solos: Jazz Blue
 120. Blues Piano by TODD Lowry
 121. Jazz How to Play Blues Piano – by Junior Mance 1967
 122. Jazz Piano Solos Vol 12: Swinging Jazz
 123. Jazz Piano Solos: Classical Jazz
 124. Jazz Piano Play Along (The Steinway Library of Piano Music)
 125. Favorite Jazz for Solo Piano by Tom Roed
 126. Piano Solo: Hard-Bop
 127. Great Jazz Piano Solos – Book 1
 128. Popular Piano Solos – Book 8 Jazz
 129. Jazz piano solos О Петерсон Вып 1
 130. VA Smooth Jazz – Jazz Piano Solos
 131. Jazz Piano Solos: Soul Jazz – Vol 11
 132. Red Garland Jazz Piano Collection
 133. The Jazz Piano Solos of Red Garland
 134. Red Garland Solos
 135. Red Garland Jazz Piano Collection 80
 136. Fujii Eiichi Book: Jazz Standards
 137. Jazz piano by Misha V. Stefanuk
 138. Jazz Piano Left Hand
 139. Jazz Piano Left Hand Techniques Complete eBook
 140. Riccardo Scivales Jazz Piano the Left Hand 2005
 141. Easy Jazz Conception Piano Comping
 142. Latin Jazz Standards
 143. Latin Jazz Piano
 144. Biblia Del Piano Latino
 145. Deneff Salsa Hanon 50 essential exercises for latin piano
 146. Piano Latin Grooves for the Creative Musician Keyboard
 147. Latin Jazz Piano Master The Collection
 148. Modern Jazz Piano Styles
 149. The Giants Jazz Piano
 150. The Genius of the Jazz Giants Vol 2
 151. Great Jazz Standards
 152. Contemporary Jazz Piano
 153. Contemporary Jazz Giants Piano Solos
 154. Contemporary Jazz Piano the Complete Guide by Mark Harrison Split1
 155. Essential Elements Jazz Piano
 156. Jazz Club Piano Solos Vol 1
 157. Jazz Club Piano Solos Vol 2
 158. Jazz Club Piano Solos Vol 3
 159. Jazz Piano Cocktails
 160. Various The Best Songs of Piano Bar
 161. The Beatles for Jazz Piano
 162. Manfred Schmitz: Blues – Boogie Woogie 1979
 163. Manfred Schmitz Jazz Inventionen
 164. Manfred Schmitz Jazz Parnass (Band 1)
 165. Manfred Schmitz Der Neue Jazz Parnass 1
 166. Manfred Schmitz – Der Neue: Jazz Parnass, Band 1.2002
 167. Manfred Schmitz – Der Neue: Jazz Parnass, Band 2.2002 | Mirror Download
 168. Manfred Schmitz Jazz Parnass 3
 169. Bill Evans
 170. Bill Evans Trio Jazz Improvisation
 171. Bill Evans Fake Book
 172. Bill Evans Piano Solos
 173. Bill Evans Trio Vol 1
 174. Bill Evans The-Bill Evans Trio Vol 1 167 Part
 175. Bill Evans The-Bill Evans Trio Vol 2
 176. Bill Evans The Bill Evans Trio Vol 3
 177. Bill Evans Standards
 178. Bill Evans Piano Interpretations
 179. Bill Evans The Artistry of Bill Evans Vol 2 PC 98 WC
 180. Bill Evans Rare Transcriptions 2
 181. Bill Evans solos transcriptions
 182. Bill Evans Signature Licks Hal Leonard Piano Transcriptions
 183. The Best of Scott Joplin Ragtime – Vol 1
 184. The Best Of Scott Joplin: A collection of original ragtime piano compositions
 185. Scott Joplin
 186. Joplin Ragtimes
 187. Scott Joplin Complete Piano Rags
 188. Scott Joplin 7 Ragtimes for Piano DailySheetMusic
 189. Chick Corea Classics
 190. The Essential Chick Corea Book
 191. The Chick Corea Classics by Bil Dobbins
 192. Fake Book Transcribed The Chick Corea Classics by Bill Dobbins Songs and Analysis
 193. The Jazz Solos Of Chick Corea Transcribed by Peter Sprague
 194. Chick Corea Piano transcriptions
 195. Chick Corea Plays Standards Jap
 196. Chick Corea Jazz Piano Collection Shinko Jap
 197. Chick Corea Now He Sings Now He Sobs Album Piano
 198. Chick Corea Beneath the Mask
 199. Album Spain Chick Corea
 200. Chick Corea Jazz Improvisation Nichion Jap
 201. Chick Corea Collection
 202. Chick Corea Complete Anthology
 203. All Aspects of Rock & Jazz: Piano Basic Teaching
 204. Jerry Gray Jazz Czerny piano
 205. Jazz Czerny by Jerry Gray
 206. Piano Jazz Etudes for Beginners
 207. Jazz Piano Etudes by Rob Mullins
 208. ETUDES POUR PIANO FANFARES AND ARC EN CIEL
 209. 100 Jazz Etudes by Jacob Wise
 210. Boogie Woogie for Beginners
 211. Boogie Woogie and How To Play It Book Two – David Carr Glover 1958
 212. The Joy of Boogie and Blues Collection of Easy Piano Pieces
 213. The Joy of Modern Blues
 214. The Joy of Boogie and Blues Book 2
 215. The Joy of Modern Piano Music
 216. David Baker Techniques of Improvisation
 217. David Baker The Bebop Scales Jazz Method Vol1
 218. David Baker How to Play Bebop
 219. How to play bebop vol 1 David Baker
 220. How to play bebop vol 2 David Baker
 221. David Baker How to Play Bebop Vol 1-3
 222. David Baker The Bebop Era
 223. David Baker The Jazz Style of John Coltrane
 224. David Baker Improvisational Patterns The Bebop Era 1
 225. John Valerio BeBop Jazz Piano
 226. Taylor Billy Be Bop for Piano 1949
 227. Bebop Bible
 228. Bebop Cool Hard Free
 229. Piano Graded Pieces Sorted By Difficulty (danh sách các bản nhạc piano tính theo độ khó)
 230. Sheet Music (Tổng hợp tên các bản nhạc theo từng nhà soạn nhạc)
 231. The Art of Fingering in Piano Playing Musafia
 232. A Handbook of Piano Playing Enric Hope 1962
 233. Easy Piano Classics
 234. The Usborne Book Of Piano Classics
 235. Classical Piano Favorites
 236. The Library of Easy Piano Classics, Vol 1
 237. The Library of Easy Piano Classics, Vol.2
 238. Masterpieces of Piano Music
 239. Faber – Piano Literature Book 1 – Late Elementary
 240. Faber – Piano Literature Book 2 – Early Intermediate
 241. Faber – Piano Literature Book 3 – Intermediate
 242. Faber – Bigtime Piano Classics Level 4
 243. Top 10 Classical Favorites
 244. 100 Piano Pieces Vol 1 Music Books
 245. Romantic Pop Piano Part 1,2,3,4,5,6
 246. eBook: Pop Ballad Accompaniment for PianoPlaying Pop Ballads
 247. Advanced Solo Encyclopedia Vol 1: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
 248. Learn & Master Piano with Will Barrow: Lesson Book 2nd Edition
 249. Fundementals of Piano Practice
 250. Piano Practising and Technique
 251. The Art of Piano Technique
 252. Carl Humphries – The Piano Handbook
 253. Piano playing Techniques used by Concert Pianists
 254. Practising the Piano by Frank Marrick 1958
 255. The Art of Piano Playing Kochevitsky 1967
 256. Natural Piano Technic Vol2 Breithhaupt 1909
 257. Great Pianists on Piano Playing
 258. Ernest Hutcheson The Elements of Piano Technique
 259. Piano Teaching
 260. The Teaching of Claudio Arrau and His Pupils
 261. Piano Scales and Arpeggios royal Schools of Music
 262. The Manual of Scales Broken Chords and Arpeggios for Piano
 263. Mastering the Scales and Arpeggios
 264. Piano Minor Scales Fingering
 265. Visual Guides to Piano Scales
 266. Modern Piano Teaching Townsend 1911
 267. Piano Playing Motion Sound and Expression by Gyorgy Sandor
 268. Piano Playing With Piano Questions Answered Josef Hofmann 1920
 269. Lightning Fast Piano Scales Zach Evans
 270. Complete Manual of Scales and Arpegios
 271. The Russian School of Piano Playing 1
 272. The Russian School of Piano Playing 2
 273. Russian Classics Arranged for Piano Ld
 274. Practicing perfection
 275. The Leschetizky Method
 276. Mendelssohn Complete Works for Piano
 277. Popular Piano Solos Book 1
 278. Best of the 70’s and 80’s Dan Coates Piano Book
 279. Tom Roed Advanced Piano Solos Vol 1
 280. Tom Roed Advanced Piano Solos Vol 2
 281. Piano Sonatines
 282. Bach – Das Wohltemperierte Klavier Henle Verlag
 283. Bach 10 Piano Transcriptions
 284. Bach Selected Piano Works
 285. Bach 6 Sonatas Op 17 (Henle Urtext)
 286. Bach Well Tempered Clavier Vol 1
 287. Bach Well Tempered Clavier Book 1 (Henle Urtext) (BWV846-869)
 288. Bach Well Tempered Clavier Book 2 (Henle Urtext) (BWV870-893)
 289. Bach Two Part Inventions
 290. Bach 2 Part Inventions
 291. Bach Two and Three Part Inventions
 292. Bach Fifteen Two Part Inventions
 293. Bach-15-Inventions
 294. Bach Pequenos Preludios y Fugas
 295. Bach Inventions
 296. Bach Inventions (2v Urtext)
 297. Bach Inventions (UrText)
 298. Bach Invence a Sinfonie (Wiener Urtext)
 299. Bach Two Part Inventions Three Part Inventions Italian Concerto Goldberg Variations
 300. Bach English Suites (Henle Urtext)
 301. Bach French Suites (Henle Urtext)
 302. Bach French Suites
 303. Bach French Suite No 5
 304. Bach The Well Tempered Clavier 1
 305. Bach The Well Tempered Clavier 2
 306. Score Bach Well Tempered Clavier Book 1
 307. Score Bach Well Tempered Clavier Book 2
 308. Bach’s Well Tempered Clavier
 309. Bach Busoni: The first twenty four Preludes & Fugues of The Well-Tempered Clavichord
 310. Analysis of J.S.Bach’s Preludes & Fugues Part 1 – Riemann
 311. Analysis of J.S.Bach’s Preludes & Fugues Part 2 – Riemann
 312. Analysis of Bach’s Fugues from WTC (Prout)
 313. Analysis of J.S Bach’s Preludes & Fugues Vol 2
 314. Bach’s Well Tempered Clavier Th Book Fi.org (David Ledbetter)
 315. J.S Bach 413 Chorales Analyzed Preview
 316. J.S Bach 371 Chorales
 317. J.S Bach 371 Harmonized Chorales and 69 Chorale Melodies With Figured Bass
 318. Bach Anna Magdalena
 319. Bach Notebook for Anna Magdalena Bach Complete
 320. J.S Bach The Complete Guide
 321. Louis Van Beethoven’s Studies
 322. Beethoven Sonatas
 323. Beethoven All SonatasBeethoven Complete Piano SonatasBeethoven Complete Piano Sonatas
 324. Beethoven 32 Sonate Urtext Edition Martiensen Publisher 1
 325. Beethoven Piano Sonatas Vol I Henle
 326. Beethoven Piano Sonatas Vol II Henle
 327. Beethoven Piano Sonatas Vol I Supplement (These three sonatas, Op. 27 No. 1 and No. 2, and Op. 28)
 328. Beethoven Piano Sonatas Vol. 3 Henle Urtext (Opp. 78-111)
 329. Beethoven Bagatelles Henle Urtext
 330. Analysis of Beethoven Sonates
 331. Beethoven Piano Concertos 1, 2 and 3 Henle Verlag
 332. Beethoven Piano Concerto Cadenzas Henle Verlag
 333. Beethoven Misc Piano Pieces Early and Random (Henle Urtext)
 334. Mozart Sonatas Piano (22)
 335. Mozart Sonatas
 336. Mozart’s Piano Sonatas Complete Good Edition
 337. Mozart Piano Sonatas – Vol 1 (Henle Urtext)
 338. Mozart Piano Sonatas – Vol 2 (Henle Urtext)
 339. Mozart Piano Sonatas – Vol 3 (Henle Urtext)
 340. Mozart Piano Sonatas 2 volumes (Urtext)
 341. Mozart Piano Sonatas Vol 2 (Serie IX – Klaviermusik) (Tiếng Đức)
 342. Mozart Sonatas Analysis
 343. Mozart Variations for Piano (Henle Urtext)
 344. Mozart Various Piano Pieces (Henle Urtext)
 345. Frederick Chopin’s Works Volume 1 Etudes
 346. Frederick Chopin’s Works Volume 2 Preludes
 347. Frederick Chopin’s Works Volume 3 Ballads
 348. Frederick Chopin’s Works Volume 4 Polonaises
 349. Frederick Chopin’s Works Volume 5 Nocturnes
 350. Frederick Chopin’s Works Volume 6 Waltzes
 351. Frederick Chopin’s Works Volume 7 Mazurkas
 352. Frederick Chopin’s Works Volume 8 Rondos
 353. Frederick Chopin’s Works Volume 9 Impromptus & Scherzos
 354. Frederick Chopin’s Works Volume 10 Sonatas
 355. Frederick Chopin’s Works Volume 11 Concertos
 356. Frederick Chopin’s Works Volume 12 Variations and Fantasias
 357. Frederick Chopin’s Works Volume 13 Various Works
 358. Chopin Valzer Per Pianoforte Valzer Del Cagnolino 64 1 6
 359. Chopin Waltzes for the Piano (Complete)
 360. Chopin Etudes (Henle Urtext)
 361. Chopin 27 Etudes (Henle Urtext)
 362. Chopin Complete Etudes Schirmer Friedheim
 363. Chopin Preludes Op 28 (Wiener Urtext)
 364. Chopin Twenty four Preludes Opus 28
 365. Chopin Preludes
 366. Analysis of Chopin PreludeAnalysis of Texture in Piano Etudes of Chopin and-Scriabin
 367. Chopin Mazurkas
 368. Chopin Nocturnes
 369. Chopin Polonaises
 370. Chopin Polonaises Op 53
 371. Chopin Impromptus
 372. Chopin Sonata No.3 in B minor Op 58
 373. Chopin Piano Concerto E minor Op 11
 374. Chopin The Piano Concertos
 375. Chopin The Four Ballades
 376. Chopin Polish Ballade
 377. Chopin and the G Minor Ballade
 378. The Form of Chopin’s Ballade Op 23
 379. Performance Practices in Chopin’s Plano Sonatas
 380. Chopin Fantasy in F Minor Op 49 (Urtext)
 381. Chopin Scherzo No.1 Op 20Chopin-Scherzo No.2 Op 31 | Chopin Scherzo No.3 Op 39Chopin Scherzo No.4 Op 54
 382. Chopin Misc Piano Pieces Henle Urtext
 383. Chopin – 40 Piano Compositions
 384. The Chopin Technique
 385. Chopin Piano Technique
 386. Harmony in Chopin David Damschroder
 387. Brahms – Solo Piano Works (Urtext)
 388. Brahms – Sonatas, Ballades, Intermezzi (Missing No. 4) Henle Urtext
 389. Brahms Entire Works Reference Guide
 390. Brahms Op 10 Urtext
 391. Brahms Waltzes Op 39 Henle Urtext
 392. Brahms Cello and Piano Sonata 1 Wiener Urtext
 393. Brahms Cello and Piano Sonata 2 Wiener Urtext
 394. The Landguage of Johannes Brahms’s Theme and Variation
 395. Liszt – Complete Technical Exercises for the Piano
 396. Liszt Annees de Pelerinage 1 Suisse (Henle Urtext)
 397. Liszt Annees de Pelerinage 3 Troiseme Annee (Henle Urtext)
 398. Josef Hofmann – Piano Playing with Piano Questions Answered
 399. Joseph Haydn Piano Sonatas Volume 1 (Mirror Download)
 400. Joseph Haydn Piano Sonatas Volume 2 (Mirror Download)
 401. Haydn Piano Sonatas Vol 1 (Henle Urtext)
 402. Haydn Piano Sonatas Vol 2 (Henle Urtext)
 403. Haydn Piano Sonatas Vol 3 (Henle Urtext)
 404. Schumann Waldszenen Op 82 (Henle Urtext)
 405. Schumann Three-Romances-Op-28 (Henle Urtext)
 406. Schumann Symphonic Etudes Op 13 (Henle Urtext w Anhang)
 407. Schumann Sonata in G Minor Op 22 (Henle Urtext)
 408. Schumann Nachtstucke Op 23 (Henle Urtext)
 409. Schumann Kreisleriana Op 16 (Henle Urtext)
 410. Schumann Kinderszenen Op 15 (Henle Urtext)
 411. Schumann Albumblatter Bunte Blatter Smaller Pieces (Henle Urtext)
 412. Schumann Fantasie Op 17 (Henle Urtext)
 413. Schumann Beethoven Etudes (Henle Urtext)
 414. Schumann Album for the Young Both Books (Henle Urtext)
 415. Schubert Piano Sonatas Vol 1 (Henle Urtext)
 416. Schubert Piano Sonatas Vol 2 (Henle Urtext)
 417. Schubert Piano Sonatas Vol 3 (Henle Urtext)
 418. Schubert Piano Sonatas Vol 4 (Henle Urtext)
 419. Schubert Piano Sonatas Vol 5 (Henle Urtext)
 420. Schubert The Complete Piano Sonatas (Played on Period Instruments)
 421. Schubert Wanderer Fantasy (Henle Urtext)
 422. Walter Gieseking, Karl Leimer: Piano Technique
 423. Clementi 6 Sonatine Op36Clementi Sonatinas Op36
 424. Clementi Op42 Let (Art of Playing on the Piano Forte)
 425. Clementi Preludes et Exercices
 426. Clementi Piano Sonatas Vol 1
 427. Riemann, Hugo: Introduction to Playing From Score Piano Reduction of the Orchestral Scores
 428. Czerny 100 Progressive Studies Op 139
 429. Czerny Op 261 Book 1: 125 Exercises in Passage Playing
 430. Czerny Op 299
 431. Czerny Schule Der Op 299 Complete
 432. Czerny Op 337
 433. Czerny 40 Daily Exercises Op 337
 434. Czerny School of Velocity Op 365
 435. Czerny Op 599
 436. Czerny Op 599 The First Piano Teacher 100 Studies
 437. Czerny EL Primer Maestro De Piano Op 599
 438. Czerny Preliminary School of Finger Dexterity Op 636
 439. Czerny 24 Studies for the Left Hand Op 718
 440. Czerny Op 740
 441. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740 Book 1
 442. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740 Book 2
 443. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740
 444. Czerny 25 Exercises for Small Hands Op 748
 445. Czerny Practical Finger Exercises Op 802
 446. Czerny 160 Eight measure Exercises Op 821
 447. Czerny Op 823
 448. Czerny Op 849Estudios Czerny Opus 849
 449. Rachmaninoff Piano Sonata No.2 – Second Version
 450. Rachmaninoff Orchestra
 451. Rachmaninoff Etude Tableau Op 39 No.5
 452. Rachmaninoff Horowitz Sonata No.2
 453. Rachmaninoff 13 Preludes Op 32
 454. Rachmaninov 13 Preludes
 455. Rachmaninoff Preludes Op 23
 456. Rachmaninoff Vocalise Piano Solo
 457. Rachmaninoff Piano Concerto No.2 Op 18 Piano Solo
 458. Rachmaninoff Piano Concerto 2Rachmaninoff Piano Concerto 2 IMSLP
 459. Rachmaninoff Piano Concerto Analysis
 460. Rachmaninoff Piano Concert 3 From Shine
 461. Rachmaninov 3rd Piano Concerto
 462. Rachmaninoff Piano Concerto No.3 Op 30
 463. IMSLP11394 Rachmaninoff Rhapsody on a Theme by Paganini Orchestral Score 1
 464. Rachmaninoff Elegy Op 3 No 1
 465. Rachmaninoff Rapshody on a Theme of Paganini0001
 466. Band I Debussy piano
 467. Claude Debussy Selected Piano WorksClaude Debussy Selected Piano Works
 468. Debussy 12 Etudes Book 1
 469. Debussy Preludes Book 1 | Debussy 24 Preludes Book 1 | Debussy Preludes Book I Urtext
 470. Debussy Suite Bergamasque Urtext
 471. Debussy Valse Romantique Urtext
 472. Claude Debussy Arabesque No.1 Piano
 473. Debussy Arabesque
 474. Debussy Children’s Corner | Debussy Children’s Corner Wiener Urtext 1
 475. Tchaikovsky Piano Concerto No.1 Op 23Piano Concerto No1 Op 23.zip
 476. Tchaikovsky Piano Concerto Op 23
 477. Tchaikovsky Op 40
 478. Tchaikovsky The Nutcracker for Piano Full Score
 479. Tchaikovsky Swan LakeTchaikovsky Swan LakeTchaikovsky Swan Lake
 480. Tchaikovsky Wild at the Ball
 481. Tchaikovsky Sleeping Beauty Suite Op66a
 482. Kapustin Etudes
 483. Kapustin 24 Preludes and Fugues Op 82
 484. Kapustin Final Complete
 485. Morning Mood Edvard Grieg
 486. IMSLP24114 PMLP02533 Grieg Peer Gynt Suite No1 Op46 Violin Piano
 487. Grieg Piano Concerto
 488. Grieg Peer Gynt Suite I Op 46
 489. Grieg Lyric Pieces
 490. Grieg Lyric Pieces Op 71
 491. Grieg Lyric Pieces Op 57
 492. Grieg Lyric Pieces Op 47
 493. Grieg Lyric Pieces Op 38
 494. Grieg Lyric Piece Op54 No4 Notturno
 495. Grieg Holberg Suite Op 40
 496. Grieg Arietta Opus 12
 497. Grieg 60 Songs
 498. Edvard Grieg
 499. Burgmuller 25 Progressive Studies Op 100
 500. 12 Brilliant and Melodious Studies Op 105 Burgmuller | Mirror DownloadZip Download
 501. Burgmuller Studies Op109
 502. Moritz Moszkowski: 15 Etudes de Virtuosité, Op.72
 503. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 1
 504. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 2
 505. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 3
 506. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 4
 507. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 5
 508. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 6
 509. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 7
 510. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 8
 511. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 9
 512. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 10
 513. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 11
 514. Còn nữa… (Liên tục được cập nhật sách mới)

Hải Anh Piano

Hải Anh Piano
Nguyễn Hải Anh – SN: 01.08.2005; Bắt đầu chơi Piano từ tháng 7/2016; Tháng 7/2017 thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Piano Jazz, khoa Jazz (Trung cấp 7 năm)

Thành tích:
– Giải Nhì Casio Music Contest 2018
– Giải Ba CEG Music Festival 2017 (Nhóm CEG POP)
– Giải Khuyến khích CEG Music Festival 2017 (Nhóm CEG Classics)
– Giải Ba Piano Festival TP Hà Nội 2017

Advertisements

46 phản hồi

 1. Tong

  Anh ơi, Giáo trình dạy Piano – R&B của Pianosheet.org, Part2 trùng với part1. Mong anh sửa dùm. Cám ơn anh rất nhiều

 2. thuong

  tôi muốn mua sách thì đăng ký như thế nào, có giao hàng không ?

 3. Vuong Nguyen

  Giao trinh ABRSM mới nhất anh có không ạ?

  • Ngoc han

   Cảm ơn Anh/ Chị rất nhiều! Những tài liệu của anh/ chị tải lên chia sẻ rất nhiều người cần nó, thật sự anh sưu tầm rất công phu! Xin chúc anh/ chị dồi dào sức khỏe!

 4. charmy

  Chan thanh Cám ơn anh da chia se tai lieu quy nay

 5. Tracey

  Chào anh, mình không downlaod được 2 cuốn Piano For Dummies và How To Play Popular Piano in 10 Easy Lessons. Cảm ơn anh.

  • Chào bạn, mình vẫn download được và đã Upload lên Google Driver và đã để ở link “Mirror Download” rồi bạn nhé.

 6. Hải

  Anh ơi có 1 số quyển k được ạ. K hiện link. Nó chỉ hiện tên thôi k click đc ạ?.

  • Bạn có thể nói tên cuốn nào để mình download về và upload lên nơi khác cho bạn. Các links ở trên phần lớn là mình vẫn download được từ máy tính bạn nhé.

 7. Mình mới bổ sung cuốn The Scale Omnibus khá là hay các bạn nhé.

 8. DUONG VAN VAN MINH LOC

  Em cam on anh nhieu lam da dem den rat nhieu tai lieu hoc piano cho nhung nguoi yeu thich piano. Bat dau tu 20.Giáo trình dạy Piano – Country của Pianosheets.org tro xung thi em download khong duoc no cu hien qua web box gi do roi noi khong tim thay tai lieu. Neu duoc anh coi giup de em download tiep a. Em cam on anh nhieu lam a. Em moi tim duoc cuon Afred’s basic adult piano course grade 2 rat hay trong do co nhieu bai nhu House in rising sun, Those were the days…Anh gui email cho em DUONGVANMINHLOCSG@yahoo.ca roi em se gui ban pdf de anh post len cho moi nguoi cung hoc. Mac du khong du trang co 54 trang nhung cung kha day du. Men chuc anh vui ve manh khoe.

 9. Rất cảm ơn anh vì đã chia sẻ những tài liệu bổ ích này

 10. Esther Đoan

  Cảm ơn anh sách hay lắm ạ! À mà quyển J.Thompson’s Easiest Piano Course part 1 hình như không đủ phải không ạ?

 11. Chào các bạn, mình mới bổ sung thêm một số cuốn sách về Piano Jazz nữa nhé (từ số 27 trở đi)

 12. Long

  Cám ơn anh rất nhiều nhé, sách sưu tầm rất công phu và hữu dụng.

 13. Thanh Van

  Xin chân thành cảm ơn anh/ chị !
  Mình đã lớn tuổi rồi mới có điều kiện học piano. Giáo trình của anh/chị chia sẻ đã giúp mình rất nhiều trong việc tự học, ngoài phần hướng dẫn của giáo viên.
  Chúc anh/chị cùng gia đình luôn mạnh khoẻ !

 14. HỌc được hết bằng này sách thì còn gì bằng

 15. Tran Quoc The

  Rất cám ơn anh về sự chia sẽ tài liệu này. Chúc anh dồi dào sức khỏe và cháu sẽ là pianish nỗi tiếng.

 16. Phương Vũ

  Chào anh, anh vui lòng cho em hỏi anh có file cuốn The Basic Book of Scales, chords, Arpeggios and Cadences của Alfred’s Basic Piano Library ko ạ?

  • Bạn xem cuốn sách “Alfred’s the Complete Book of Scales Chords Arpeggios Cadences” ở mục số 7 xem có đúng là cuốn bạn cần không?

 17. bạn ơi cho mình hỏi bạn có tài liệu dạy piano pop ballad không vậy, tìm hoài mà không thấy
  nếu có cho mình xin với. email : luanlephuong1986@gmail.com cảm ơn rất nhiều

  • Bạn có muốn download cuốn này ko mình down cho: “Pop Ballad Accompaniment for Piano”

   • Thien Nga

    Bạn ơi làm ơn cho mình xin “Pop Ballad Accompaniment for Piano ” . Cảm ơn bạn rất nhiều

   • Bạn download cuốn “eBook: Pop Ballad Accompaniment for Piano” trong danh sách ở trên nhé. Số 146 (Số thứ tự có thể thay đổi khi các sách được bổ sung)

 18. Quốc Hưng

  Rất cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công,
  Cho mình hỏi giáo trình ABRSM grade scales, có grade scales 5, 6, 7 không ạ?

 19. Thien Nga

  Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ rất nhiều sách hay và bổ ích. Mình down về rồi.

  • Mình mới bổ sung file “Playing Pop Ballads” để ở cùng link đó luôn (Số 146)

   • Thien Nga

    Mình xem rồi. Phần này khá hay bạn ạ.
    Nhân tiện nếu bạn tìm được tài liệu nào về Playing các Style khác như Tango, Slow Rock, Boston … thì xin bạn vui lòng chia xẻ cho mình với nhé.
    Cảm ơn bạn thật nhiều .

 20. Vũ Hoàng Nguyên

  Bạn ơi, bạn có giáo trình ABRSM Piano 2017-2018 Grade 6 C3 không?

 21. Vũ Hoàng Nguyên

  Bạn có quyển của Karen Tanaka không bạn? mình tìm quyển này lâu nay mà không thấy.

 22. Trần Văn Huy

  Chào anh ạ. Em rất cần bộ giáo trình của Alfred ạ. Em rất mong anh cho em xin bộ giáo trình của Alfred bản đầy đủ ạ. Em kính chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công ạ. huynhac09@gmail.com. Anh gửi cho em xin với anh nhé.

 23. nguyen

  chào anh. Em đã có quyển adult piano all in one của alfred từ năm 2016 rồi ạ. Em thấy quyển đó cũng rất hay. Em hiện đang tìm quyển Aldult Piano Adventures All in One volume 2 của nhà xuất bản Faber mà không có anh ạ. Em có thể giúp đỡ em với được không ạ.

 24. Minh Hien

  chào anh. anh cho e hỏi là cuốn Piano Adventure 3-4-5 có đĩa CD ko ah? cảm ơn a.

  • Chào bạn, mình chỉ download sách thôi bạn nhé. CD thì bạn nên vào trang web gốc để mua ủng hộ tác giả bạn nhé.

 25. Phuong

  Chào bạn, bạn có mấy quyển Repertoire trong bộ Celebration Series Perspectives không? Mình tìm bữa giờ không thấy ở đâu có cả.

  • Chào bạn, bạn tham khảo mục số 16 nhé. Mình mới bổ sung vài cuốn trong bộ Celebration Series Perspectives mà mình tìm được.

   • Phuong

    Tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều!

Trackbacks

 1. Tài liệu, Giáo trình, Sách tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt
 2. Giáo trình, sách, tài liệu tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt - Hùng Bá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: