Lean to Play Piano Book

Tổng hợp sách dạy Piano

Trong quá trình đi tìm sách cho con học Piano, tôi đã sưu tầm được một số sách, tài liệu, giáo trình dạy học Piano từ căn bản tới nâng cao. Mời các bạn tham khảo nhé:

Lean to Play Piano Book

 1. Nhạc lý cho bé học đàn Piano (dành cho phụ huynh)
 2. 50 file lý thuyết âm nhạc cho trẻ em
 3. Một số kiến thức nhạc lý cơ bản cần có
 4. Nhạc lý cơ bản
 5. Lý thuyết âm nhạc cơ bản
 6. Giáo trình Âm nhạc – Lý thuyết Âm nhạc – Lê Anh Tuấn
 7. Bộ tài liệu học đàn Piano cho người mới bắt đầu – Methode Rose
 8. John Thompson’s Easiest Piano Course
 9. John Thompson Modern Course for Piano
 10. Alfred’s-Piano
 11. Piano Adventures
 12. Rocket Piano
 13. Sách luyện ngón The Virtuoso Pianist (Hanon)
 14. James Bastien Piano
 15. Suzuki Piano School
 16. Trinity Guildhall Piano
 17. Abrsm Piano
 18. Celebration Series
 19. Readings pedagogical repertoire Music reader for piano | 1-2 class | 5th grade | 6th grade & 7th grade | Link gốc
 20. Fundamentals of Piano Practice
 21. Fundamentals of Piano Practice by Chuan C. Chang
 22. A Modern Physiological Approach To Piano Technique in Historical Context
 23. With Your Own Two Hands: Self-Discovery Through Music
 24. Strategies in the formation of piano technique in elementary level piano students
 25. The Well Tempered Keyboard Teacher (Uszler) | Book Summarized
 26. How to Teach Piano Successfully (Bastien)
 27. The Inner Game of Music by Barry Green (Book Review)
 28. Hal Leonard Teacher’s Guide – Piano Lessons Book 1 | Mirror
 29. Hal Leonard Teacher’s Guide – Piano Lessons Book 2 | Mirror
 30. Understanding Basic Music Theory
 31. Music in theory and practice Vol 1
 32. Music Theory Workbook
 33. Musician’s guide to fundamentals
 34. Grade Six Music Theory
 35. Rhythmic Training Robert Starer
 36. Reading Rhythm Workout 1
 37. Firts Steps to Ear Training William Curtis
 38. Curtis Ear Training 1 | Curtis Ear Training 2 | Curtis Ear Training 3
 39. 7000 Ear Training
 40. Ear Training and Sight singing Applied to Elementary Musical Theory
 41. Advanced Ear Training and Sight Singing As Applied To The Study Of Harmony
 42. Ear Training for Teacher and Pupil 
 43. A Theory of Harmony
 44. A Theory of Harmony Founded on the Tempered Scale
 45. Hal Leonard Harmony Theory Part 1: Diatonic
 46. Hal Leonard Harmony Theory Part 2: Chromatic
 47. The Mayron Cole Piano Method (Free)
 48. The Pianist’s Dictionary by Maurice Hinson
 49. Sách dạy Piano căn bản cho người mới bắt đầu – “Piano for Dummies” (Mirror Download)
 50. Sách dạy Piano căn bản qua 10 bài học nhỏ – “How to play piano in 10 easy lesson” (Mirror Download)
 51. Sách dạy Jazz Piano căn bản – “The Jazz Piano Book
 52. The Real Easy Book – Vol. 1 – Tunes for Beginning Improvisers, by Sher Music Co
 53. The New all Book Volume 3 (The Real Book)
 54. Real book All of the jazz Standard Vol 1
 55. 134 Standards du Jazz / Real Book – volume 1 / Real Book – volume 2 / Real Book – volume 3
 56. The Real Book Bb (5th Edition)
 57. Jazz Theory – From Basic To Advanced Study – Workbook | Mirror Download
 58. Giáo trình dạy Piano – Country của Pianosheets.org
 59. Giáo trình dạy Piano – Jazz của Pianosheets.org
 60. Giáo trình dạy Piano – R&B của Pianosheet.org
 61. Giáo trình dạy Piano – Blue của Pianosheet.org
 62. Giáo trình dạy Piano – Rock của Pianosheets.org
 63. Bộ sách dạy Piano – Jazz tổng hợp từ các nguồn độc lập khác
 64. Bộ sách dạy Piano – Blue & Rock tổng hợp từ các nguồn độc lập khác
 65. Luận án Tiến sĩ Âm nhạc học: Nghệ thuật Piano Jazz chuyên nghiệp Việt Nam
 66. Jazz PDF & Audios (Danh sách download các Sheet nhạc & Audios cho Jazz)
 67. Jazz Theory I – 5th edition, by Hiroaki Honshuku
 68. The Scale Omnibus 1.01 | Mirror downloadThe Scale Omnibus 1.02
 69. John Mehegan Famous Jazz Style Piano
 70. John Mehegan: Jazz Improvisation 1Jazz Improvisation 2  | Jazz Improvisation 3Jazz Improvisation 4
 71. John Mehegan: Improvising Jazz Piano
 72. Pianobreaks Basics – Guide to Jazzy Chords and Improvisation
 73. Big Book of Jazz Piano Improvisation
 74. The Art of Improvisation
 75. Jamey Abersold New Approach to Jazz Improvisation Vol.1.zip (*.MP3)
 76. Scales & Modes for the Jazz Pianist
 77. Intro to Jazz Piano by Mark Harrison
 78. Blues Hanon
 79. Hanon Jazz
 80. Jazz Hanon by Alfassy (complete)
 81. Jazz HanonDON Jazz Hanon
 82. Piano Exercices Jerry Gray Jazz Hanon
 83. Oscar Peterson Jazz Exercises and Pieces
 84. Oscar Peterson Jazz Piano Solos
 85. Oscar Peterson Jazz Piano Solos Copy
 86. Oscar Peterson Jazz Duos2
 87. Oscar Peterson Jazz Piano Highlights
 88. Oscar Peterson Es Vol.1-2-3
 89. Oscar Peterson Jazz Piano Collection
 90. Mike Tracy Jazz Piano Voicings for non pianists
 91. Jazz Piano Chords
 92. How to play a ii-V-I Jazz Chord Progression | Video | ii-V-I-simple.pdf
 93. Getting Started With Jazz Improvisation Handout 2012
 94. Chord Progressions
 95. Piano Chords and Progressions
 96. Awesome Chords Book 1
 97. Jazz Piano Voicings
 98. Jazz Piano Voicing Skills
 99. Voicings for Jazz Keyboard
 100. Bill Boyd Intermediate Jazz chord Voicing
 101. Misha Stefanuk Jazz Piano Scales and Modes
 102. Essential Jazz Piano Phrases
 103. Piano Phrasing
 104. Jazz Piano Patterns Essential Jazz Piano Phrases
 105. Larry Minsky Patterns of Jazz
 106. Jazz Level 3 chord symbolized material
 107. Jazz Method chord by chord
 108. Bill Boyd Jazz Chord Progressions
 109. Jazz Riffs for Piano
 110. Berklee Jazz Improvisation
 111. Berklee Online Music Theory Handbook
 112. Berklee Online Piano Handbook
 113. Berklee Piano Handbook
 114. Berklee Jazz Piano Ray Santisi
 115. Arranging For Large Jazz Ensemble Berklee Press
 116. Piano berklee instant keyboard method
 117. Berklee Practice Keyboard
 118. Berklee Music History Handbook
 119. Berklee Ear Training 3
 120. Berklee Study Supplement for Harmony 1 and 2
 121. Berklee Study Supp Harmony 3-4-1
 122. Berklee Harmony 1-4
 123. Berklee Harmony 2
 124. Berklee Harmony 4
 125. Berklee Harmony Complete
 126. Berklee Music Theory Book2
 127. Neil Olmstead Solo Jazz Piano Part 2
 128. Neil Olmstead Solo Jazz Piano The Linear Approach BOOGIEWOOGIE
 129. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 1
 130. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 2
 131. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 3
 132. Bill Dobbins The Contemporary Jazz Pianist Vol 4
 133. Bill Dobbins The Jazz Workshop Series Vol 1 Modal Jazz
 134. Jazz Piano Solos by Dave Brubeck
 135. Jazz Piano Harmony
 136. Jazz Piano W Nunes: Solo Improvisation Technique for the Jazz Piano
 137. Piano Jazz 2 by Brian Priestley
 138. R&B Piano Solos
 139. Art Tatum Jazz Piano Solos
 140. Duke Ellington
 141. Duke Ellington Jazz Piano
 142. Duke Ellington Hot
 143. The Best of Duke Ellington
 144. The Duke Ellington Real Book
 145. Duke Ellington Songbook
 146. Duke Ellington at the Piano (Piano Scores)
 147. Duke Ellington Collection
 148. Duke Ellington Sacred Concert
 149. Duke Ellington The Great Music of Duke Ellington
 150. Melodic Studies for the Jazz Pianist
 151. Jazz Ballads (16 Famous Jazz Ballads)
 152. Jazz Piano Solos Vol 2: Jazz Stars
 153. Jazz Piano Solos Vol 10: Jazz Ballads
 154. Blues Piano
 155. Piano Blues
 156. Jazz Piano Solos: Jazz Blue
 157. Blues Piano by TODD Lowry
 158. Jazz How to Play Blues Piano – by Junior Mance 1967
 159. Jazz Piano Solos Vol 12: Swinging Jazz
 160. Jazz Piano Solos: Classical Jazz
 161. Jazz Piano Play Along (The Steinway Library of Piano Music)
 162. Favorite Jazz for Solo Piano by Tom Roed
 163. Piano Solo: Hard-Bop
 164. Great Jazz Piano Solos – Book 1
 165. Popular Piano Solos – Book 8 Jazz
 166. Jazz piano solos О Петерсон Вып 1
 167. VA Smooth Jazz – Jazz Piano Solos
 168. Jazz Piano Solos: Soul Jazz – Vol 11
 169. Red Garland Jazz Piano Collection
 170. The Jazz Piano Solos of Red Garland
 171. Red Garland Solos
 172. Red Garland Jazz Piano Collection 80
 173. Fujii Eiichi Book: Jazz Standards
 174. Jazz piano by Misha V. Stefanuk
 175. Jazz Piano Left Hand
 176. Jazz Piano Left Hand Techniques Complete eBook
 177. Riccardo Scivales Jazz Piano the Left Hand 2005
 178. Easy Jazz Conception Piano Comping
 179. Latin Jazz Standards
 180. Latin Jazz Piano
 181. Biblia Del Piano Latino
 182. Deneff Salsa Hanon 50 essential exercises for latin piano
 183. Piano Latin Grooves for the Creative Musician Keyboard
 184. Latin Jazz Piano Master The Collection
 185. Modern Jazz Piano Styles
 186. The Giants Jazz Piano
 187. The Genius of the Jazz Giants Vol 2
 188. Great Jazz Standards
 189. Contemporary Jazz Piano
 190. Contemporary Jazz Giants Piano Solos
 191. Contemporary Jazz Piano the Complete Guide by Mark Harrison Split1
 192. Essential Elements Jazz Piano
 193. Jazz Club Piano Solos Vol 1
 194. Jazz Club Piano Solos Vol 2
 195. Jazz Club Piano Solos Vol 3
 196. Jazz Piano Cocktails
 197. Various The Best Songs of Piano Bar
 198. The Beatles for Jazz Piano
 199. Manfred Schmitz: Blues – Boogie Woogie 1979
 200. Manfred Schmitz Jazz Inventionen
 201. Manfred Schmitz Jazz Parnass (Band 1)
 202. Manfred Schmitz Der Neue Jazz Parnass 1
 203. Manfred Schmitz – Der Neue: Jazz Parnass, Band 1.2002
 204. Manfred Schmitz – Der Neue: Jazz Parnass, Band 2.2002 | Mirror Download
 205. Manfred Schmitz Jazz Parnass 3
 206. Bill Evans
 207. Bill Evans Trio Jazz Improvisation
 208. Bill Evans Fake Book
 209. Bill Evans Piano Solos
 210. Bill Evans Trio Vol 1
 211. Bill Evans The-Bill Evans Trio Vol 1 167 Part
 212. Bill Evans The-Bill Evans Trio Vol 2
 213. Bill Evans The Bill Evans Trio Vol 3
 214. Bill Evans Standards
 215. Bill Evans Piano Interpretations
 216. Bill Evans The Artistry of Bill Evans Vol 2 PC 98 WC
 217. Bill Evans Rare Transcriptions 2
 218. Bill Evans solos transcriptions
 219. Bill Evans Signature Licks Hal Leonard Piano Transcriptions
 220. The Best of Scott Joplin Ragtime – Vol 1
 221. The Best Of Scott Joplin: A collection of original ragtime piano compositions
 222. Scott Joplin
 223. Joplin Ragtimes
 224. Scott Joplin Complete Piano Rags
 225. Scott Joplin 7 Ragtimes for Piano DailySheetMusic
 226. Learn to Play Ragtime Piano the Alfred Way
 227. Chick Corea Classics
 228. The Essential Chick Corea Book
 229. The Chick Corea Classics by Bil Dobbins
 230. Fake Book Transcribed The Chick Corea Classics by Bill Dobbins Songs and Analysis
 231. The Jazz Solos Of Chick Corea Transcribed by Peter Sprague
 232. Chick Corea Piano transcriptions
 233. Chick Corea Plays Standards Jap
 234. Chick Corea Jazz Piano Collection Shinko Jap
 235. Chick Corea Now He Sings Now He Sobs Album Piano
 236. Chick Corea Beneath the Mask
 237. Album Spain Chick Corea
 238. Chick Corea Jazz Improvisation Nichion Jap
 239. Chick Corea Collection
 240. Chick Corea Complete Anthology
 241. All Aspects of Rock & Jazz: Piano Basic Teaching
 242. Jerry Gray Jazz Czerny piano
 243. Jazz Czerny by Jerry Gray
 244. Piano Jazz Etudes for Beginners
 245. Jazz Piano Etudes by Rob Mullins
 246. ETUDES POUR PIANO FANFARES AND ARC EN CIEL
 247. 100 Jazz Etudes by Jacob Wise
 248. Boogie Woogie for Beginners
 249. Boogie Woogie and How To Play It Book Two – David Carr Glover 1958
 250. The Joy of Boogie and Blues Collection of Easy Piano Pieces
 251. The Joy of Modern Blues
 252. The Joy of Boogie and Blues Book 2
 253. The Joy of Modern Piano Music
 254. David Baker Techniques of Improvisation
 255. David Baker The Bebop Scales Jazz Method Vol1
 256. David Baker How to Play Bebop
 257. How to play bebop vol 1 David Baker
 258. How to play bebop vol 2 David Baker
 259. David Baker How to Play Bebop Vol 1-3
 260. David Baker The Bebop Era
 261. David Baker The Jazz Style of John Coltrane
 262. David Baker Improvisational Patterns The Bebop Era 1
 263. John Valerio BeBop Jazz Piano
 264. Taylor Billy Be Bop for Piano 1949
 265. Bebop Bible
 266. Bebop Cool Hard Free
 267. Piano Graded Pieces Sorted By Difficulty (danh sách các bản nhạc piano tính theo độ khó)
 268. Sheet Music (Tổng hợp tên các bản nhạc theo từng nhà soạn nhạc)
 269. The Art of Fingering in Piano Playing Musafia
 270. A Handbook of Piano Playing Enric Hope 1962
 271. Easy Piano Classics
 272. The Usborne Book Of Piano Classics
 273. Classical Piano Favorites
 274. The Library of Easy Piano Classics, Vol 1
 275. The Library of Easy Piano Classics, Vol.2
 276. Masterpieces of Piano Music
 277. Faber – Piano Literature Book 1 – Late Elementary
 278. Faber – Piano Literature Book 2 – Early Intermediate
 279. Faber – Piano Literature Book 3 – Intermediate
 280. Faber – Bigtime Piano Classics Level 4
 281. Top 10 Classical Favorites
 282. 100 Piano Pieces Vol 1 Music Books
 283. Romantic Pop Piano Part 1,2,3,4,5,6
 284. eBook: Pop Ballad Accompaniment for PianoPlaying Pop Ballads
 285. Advanced Solo Encyclopedia Vol 1: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
 286. Learn & Master Piano with Will Barrow: Lesson Book 2nd Edition
 287. Fundementals of Piano Practice
 288. Piano Practising and Technique
 289. Pischna – The Little Pischna, 48 Practice Pieces
 290. Pischna – Technical Studies 60 Progressive Exercises
 291. Louis Plaidy: Technical Studies for the Piano | Part I | Part II | Part III | Part IV
 292. Louis Plaidy: Technical Studies for the Piano Forte | Mirror download (Images)
 293. The Art of Piano Technique
 294. Carl Humphries – The Piano Handbook
 295. Piano playing Techniques used by Concert Pianists
 296. Practising the Piano by Frank Marrick 1958
 297. The Art of Piano Playing Kochevitsky 1967
 298. Natural Piano Technic Vol2 Breithhaupt 1909
 299. Great Pianists on Piano Playing
 300. Ernest Hutcheson The Elements of Piano Technique
 301. Piano Teaching
 302. The Teaching of Claudio Arrau and His Pupils
 303. Piano Scales and Arpeggios royal Schools of Music
 304. The Manual of Scales Broken Chords and Arpeggios for Piano
 305. Mastering the Scales and Arpeggios
 306. Herz Scales and Exercises
 307. Scale and Arpeggio Resources
 308. Scales Arpeggios Rule Sheet
 309. Piano Minor Scales Fingering
 310. Visual Guides to Piano Scales
 311. Pentatonic Scale Studies 2003c (Gam ngũ cung)
 312. Piano Pentatonic Scales Major and Minor (Gam ngũ cung trưởng, thứ – piano)
 313. Major Pentatonic Scales for Piano
 314. Pentatonic Piano Scales
 315. Double thirds scales (Fingerings for all the major and harmonic minor scales in double thirds)
 316. Double sixth scales (Fingerings for all the major and minor (melodic and harmonic) scales in double sixths. Copied from Moszkowski’s wonderful École des Doubles-Notes)
 317. Modern Piano Teaching Townsend 1911
 318. Piano Playing Motion Sound and Expression by Gyorgy Sandor
 319. Piano Playing With Piano Questions Answered Josef Hofmann 1920
 320. Lightning Fast Piano Scales Zach Evans
 321. Complete Manual of Scales and Arpegios
 322. The Russian School of Piano Playing 1
 323. The Russian School of Piano Playing 2
 324. Russian Classics Arranged for Piano Ld
 325. Practicing perfection
 326. The Leschetizky Method
 327. Mendelssohn Complete Works for Piano
 328. Popular Piano Solos Book 1
 329. Best of the 70’s and 80’s Dan Coates Piano Book
 330. Tom Roed Advanced Piano Solos Vol 1
 331. Tom Roed Advanced Piano Solos Vol 2
 332. Piano Sonatines
 333. Bach – Das Wohltemperierte Klavier Henle Verlag
 334. Bach 10 Piano Transcriptions
 335. Bach Selected Piano Works
 336. Bach 6 Sonatas Op 17 (Henle Urtext)
 337. Bach Well Tempered Clavier Vol 1
 338. Bach Johan Sebastian Well Tempered Klavier – Book 1 (Urtext Edition)
 339. Bach Well Tempered Clavier Book 1 (Henle Urtext) (BWV846-869)
 340. Bach Well Tempered Clavier Book 2 (Henle Urtext) (BWV870-893)
 341. Bach Two Part Inventions
 342. Bach 2 Part Inventions
 343. Bach Two and Three Part Inventions
 344. Bach Fifteen Two Part Inventions
 345. Bach-15-Inventions
 346. Bach Pequenos Preludios y Fugas
 347. Bach Inventions
 348. Bach Inventions (2v Urtext)
 349. Bach Inventions (UrText)
 350. Bach Inventions 3voices (Urtext)
 351. Bach Invence a Sinfonie (Wiener Urtext)
 352. Bach Inventions and Sinfonias (Henle Urtext)
 353. Bach Inventions and Sinfonias (Henle Urtext)
 354. Bach Two Part Inventions Three Part Inventions Italian Concerto Goldberg Variations
 355. Bach English Suites (G.henle)
 356. Bach English Suites (Henle Urtext)
 357. Bach French Suites (Henle Urtext)
 358. Bach French Suites
 359. Bach French Suite No 5
 360. Bach The Well Tempered Clavier 1
 361. Bach The Well Tempered Clavier 2
 362. Score Bach Well Tempered Clavier Book 1
 363. Score Bach Well Tempered Clavier Book 2
 364. Bach’s Well Tempered Clavier
 365. Bach Busoni: The first twenty four Preludes & Fugues of The Well-Tempered Clavichord
 366. Analysis of J.S.Bach’s Preludes & Fugues Part 1 – Riemann
 367. Analysis of J.S.Bach’s Preludes & Fugues Part 2 – Riemann
 368. Analysis of Bach’s Fugues from WTC (Prout)
 369. Analysis of J.S Bach’s Preludes & Fugues Vol 2
 370. Bach’s Well Tempered Clavier Th Book Fi.org (David Ledbetter)
 371. J.S Bach 413 Chorales Analyzed Preview
 372. J.S Bach 371 Chorales
 373. J.S Bach 371 Harmonized Chorales and 69 Chorale Melodies With Figured Bass
 374. Bach Anna Magdalena
 375. Bach Notebook for Anna Magdalena Bach Complete
 376. J.S Bach The Complete Guide
 377. Louis Van Beethoven’s Studies
 378. Beethoven Sonatas
 379. Beethoven All SonatasBeethoven Complete Piano SonatasBeethoven Complete Piano Sonatas
 380. Beethoven 32 Sonate Urtext Edition Martiensen Publisher 1
 381. Beethoven Piano Sonatas Vol I Henle
 382. Beethoven Piano Sonatas Vol II Henle
 383. Beethoven Piano Sonatas Vol I Supplement (These three sonatas, Op. 27 No. 1 and No. 2, and Op. 28)
 384. Beethoven Piano Sonatas Vol. 3 Henle Urtext (Opp. 78-111)
 385. Beethoven Bagatelles Henle Urtext
 386. Beethoven Piano Concertos 1, 2 and 3 Henle Verlag
 387. Beethoven Piano Concerto Cadenzas Henle Verlag
 388. Beethoven Misc Piano Pieces Early and Random (Henle Urtext)
 389. Beethoven Sonatas for Piano and Violoncello
 390. Analysis of Beethoven Sonates
 391. 32 Piano Sonata
 392. A Companion to Beethoven Pianoforte Sonatas
 393. Harding, H. A. Analysis of Form in Beethoven Sonatas
 394. Mozart Sonatas Piano (22)
 395. Mozart Sonatas
 396. Mozart’s Piano Sonatas Complete Good Edition
 397. Mozart Complete Sonatas (Henle Urtext)
 398. Mozart Piano Sonatas – Vol 1 (Henle Urtext)
 399. Mozart Piano Sonatas – Vol 2 (Henle Urtext)
 400. Mozart Piano Sonatas – Vol 3 (Henle Urtext)
 401. Mozart Piano Sonatas 2 volumes (Urtext)
 402. Mozart Piano Sonatas Vol 2 (Serie IX – Klaviermusik) (Tiếng Đức)
 403. Mozart Sonatas Analysis
 404. Mozart Variations for Piano (Henle Urtext)
 405. Mozart Various Piano Pieces (Henle Urtext)
 406. Mozart Piano Concerto No 24 KV491 (Urtext Edition)
 407. Frederick Chopin’s Works Volume 1 Etudes
 408. Frederick Chopin’s Works Volume 2 Preludes
 409. Frederick Chopin’s Works Volume 3 Ballads
 410. Frederick Chopin’s Works Volume 4 Polonaises
 411. Frederick Chopin’s Works Volume 5 Nocturnes
 412. Frederick Chopin’s Works Volume 6 Waltzes
 413. Frederick Chopin’s Works Volume 7 Mazurkas
 414. Frederick Chopin’s Works Volume 8 Rondos
 415. Frederick Chopin’s Works Volume 9 Impromptus & Scherzos
 416. Frederick Chopin’s Works Volume 10 Sonatas
 417. Frederick Chopin’s Works Volume 11 Concertos
 418. Frederick Chopin’s Works Volume 12 Variations and Fantasias
 419. Frederick Chopin’s Works Volume 13 Various Works
 420. Chopin Valzer Per Pianoforte Valzer Del Cagnolino 64 1 6
 421. Chopin Waltzes for the Piano (Complete)
 422. Chopin Etudes (Henle Urtext)
 423. Chopin 27 Etudes (Henle Urtext)
 424. Chopin Complete Etudes Schirmer Friedheim
 425. Chopin 12 Etudes Op.10 – Alfred Cortot
 426. Chopin 12 Etudes Op.25 – Alfred Cortot
 427. Chopin Preludes Op 28 (Wiener Urtext)
 428. Chopin Twenty four Preludes Opus 28
 429. Chopin Preludes
 430. Analysis of Chopin PreludeAnalysis of Texture in Piano Etudes of Chopin and-Scriabin
 431. Chopin Mazurkas
 432. Chopin Nocturnes
 433. Chopin 21 Nocturnes
 434. Chopin Nocturnes Schirmer Joseffy
 435. Chopin Polonaises
 436. Chopin Polonaises Op 53
 437. Chopin Impromptus
 438. Chopin Sonata No.3 in B minor Op 58
 439. Chopin Sonatas Op.35 & Op.38 (Urtext)
 440. Chopin Piano Concerto E minor Op 11
 441. Chopin The Piano Concertos
 442. Chopin The Four Ballades
 443. Chopin Polish Ballade
 444. Chopin and the G Minor Ballade
 445. The Form of Chopin’s Ballade Op 23
 446. Performance Practices in Chopin’s Plano Sonatas
 447. Chopin Fantasy in F Minor Op 49 (Urtext)
 448. Chopin Scherzo No.1 Op 20Chopin-Scherzo No.2 Op 31 | Chopin Scherzo No.3 Op 39Chopin Scherzo No.4 Op 54
 449. Chopin Misc Piano Pieces Henle Urtext
 450. Chopin – 40 Piano Compositions
 451. The Chopin Technique
 452. Chopin Piano Technique
 453. Harmony in Chopin David Damschroder
 454. Brahms – Solo Piano Works (Urtext)
 455. Brahms – Sonatas, Ballades, Intermezzi (Missing No. 4) Henle Urtext
 456. Brahms Entire Works Reference Guide
 457. Brahms Op 10 Urtext
 458. Brahms Waltzes Op 39 Henle Urtext
 459. Brahms Cello and Piano Sonata 1 Wiener Urtext
 460. Brahms Cello and Piano Sonata 2 Wiener Urtext
 461. The Landguage of Johannes Brahms’s Theme and Variation
 462. Liszt – Complete Technical Exercises for the Piano
 463. Liszt Annees de Pelerinage 1 Suisse (Henle Urtext)
 464. Liszt Annees de Pelerinage 3 Troiseme Annee (Henle Urtext)
 465. F Liszt Etudes
 466. Liszt 3 Etudes de concert
 467. Liszt Etudes-d execution transcendante d apres Paganini
 468. Liszt Etudes d execution Trascendante Editio Budapest
 469. Liszt Franz 12 Transcendental Etudes
 470. Liszt Paganini Etudes Schirmer Gallico
 471. Liszt Piano Concerto No 1
 472. Liszt Piano Concerto No 2
 473. Liszt Transcendental Etudes
 474. Piano Liszt Complete Technical Exercises
 475. Josef Hofmann – Piano Playing with Piano Questions Answered
 476. Joseph Haydn Piano Sonatas Volume 1 (Mirror Download)
 477. Joseph Haydn Piano Sonatas Volume 2 (Mirror Download)
 478. Haydn Piano Sonatas Vol 1 (Henle Urtext)
 479. Haydn Piano Sonatas Vol 2 (Henle Urtext)
 480. Haydn Piano Sonatas Vol 3 (Henle Urtext)
 481. Schumann Waldszenen Op 82 (Henle Urtext)
 482. Schumann Three-Romances-Op-28 (Henle Urtext)
 483. Schumann Symphonic Etudes Op 13 (Henle Urtext w Anhang)
 484. Schumann Sonata in G Minor Op 22 (Henle Urtext)
 485. Schumann Nachtstucke Op 23 (Henle Urtext)
 486. Schumann Kreisleriana Op 16 (Henle Urtext)
 487. Schumann Kinderszenen Op 15 (Henle Urtext)
 488. Schumann Albumblatter Bunte Blatter Smaller Pieces (Henle Urtext)
 489. Schumann Fantasie Op 17 (Henle Urtext)
 490. Schumann Beethoven Etudes (Henle Urtext)
 491. Schumann Album for the Young Both Books (Henle Urtext)
 492. Schubert Piano Sonatas Vol 1 (Henle Urtext)
 493. Schubert Piano Sonatas Vol 2 (Henle Urtext)
 494. Schubert Piano Sonatas Vol 3 (Henle Urtext)
 495. Schubert Piano Sonatas Vol 4 (Henle Urtext)
 496. Schubert Piano Sonatas Vol 5 (Henle Urtext)
 497. Schubert The Complete Piano Sonatas (Played on Period Instruments)
 498. Schubert Wanderer Fantasy (Henle Urtext)
 499. Walter Gieseking, Karl Leimer: Piano Technique
 500. Clementi 6 Sonatine Op36Clementi Sonatinas Op36
 501. Clementi Op42 Let (Art of Playing on the Piano Forte)
 502. Clementi Gradus Ad Parnassum
 503. Clementi Gradus Ad Parnassum-1
 504. Clementi Preludes et Exercices
 505. Clementi Piano Sonatas Vol 1
 506. Riemann, Hugo: Introduction to Playing From Score Piano Reduction of the Orchestral Scores
 507. Czerny 100 Progressive Studies Op 139
 508. Czerny Op 261 Book 1: 125 Exercises in Passage Playing
 509. Czerny Op 299
 510. Czerny Schule Der Op 299 Complete
 511. Czerny Op 337
 512. Czerny 40 Daily Exercises Op 337
 513. Czerny School of Velocity Op 365
 514. Czerny Op 599
 515. Czerny Op 599 The First Piano Teacher 100 Studies
 516. Czerny EL Primer Maestro De Piano Op 599
 517. Czerny Preliminary School of Finger Dexterity Op 636
 518. Czerny 24 Studies for the Left Hand Op 718
 519. Czerny Op 740
 520. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740 Book 1
 521. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740 Book 2
 522. Czerny The Art of Finger Dexterity Op 740
 523. Czerny 25 Exercises for Small Hands Op 748
 524. Czerny Practical Finger Exercises Op 802
 525. Czerny 160 Eight measure Exercises Op 821
 526. Czerny Op 823
 527. Czerny Op 849Estudios Czerny Opus 849
 528. Scriabin complete piano sonatas
 529. Scriabin Complete Etudes (Russian Edition, Piano Music Score)
 530. Scriabin Mazurkas
 531. Scriabin Op 11 (24 Preludes)
 532. Scriabin Op 16 (5 Preludes)
 533. Scriabin Op 33 (4 Preludes)
 534. Scriabin Op 35 (3 Preludes)
 535. Rachmaninoff Piano Sonata No.2 – Second Version
 536. Rachmaninoff Orchestra
 537. Rachmaninoff Etude Tableau Op 39 No.5
 538. Rachmaninov – Etude Tableaux Op.33-39 (Urtext Edition)
 539. Rachmaninoff Horowitz Sonata No.2
 540. Rachmaninoff 13 Preludes Op 32
 541. Rachmaninov 13 Preludes Op 32 (Edition A.Gutheil)
 542. Rachmaninoff Preludes Op 23
 543. Rachmaninoff Morceaux de Fantasie Op3 | Download 1 | Download 2
 544. Rachmaninoff Vocalise Piano Solo
 545. Rachmaninoff Piano Concerto No.2 Op 18 Piano Solo
 546. Rachmaninoff Piano Concerto 2Rachmaninoff Piano Concerto 2 IMSLP
 547. Rachmaninoff Piano Concerto Analysis
 548. Rachmaninoff Piano Concert 3 From Shine
 549. Rachmaninov 3rd Piano Concerto
 550. Rachmaninoff Piano Concerto No.3 Op 30
 551. IMSLP11394 Rachmaninoff Rhapsody on a Theme by Paganini Orchestral Score 1
 552. Rachmaninoff Elegy Op 3 No 1
 553. Rachmaninoff Rapshody on a Theme of Paganini0001
 554. Band I Debussy piano
 555. Claude Debussy Selected Piano WorksClaude Debussy Selected Piano Works
 556. Debussy 12 Etudes Book 1
 557. Debussy Preludes Book 1 | Debussy 24 Preludes Book 1 | Debussy Preludes Book I Urtext
 558. Debussy Preludes Book 2
 559. Debussy Suite Bergamasque Urtext
 560. Debussy Valse Romantique Urtext
 561. Claude Debussy Arabesque No.1 Piano
 562. Debussy Arabesque
 563. Debussy Children’s Corner | Debussy Children’s Corner Wiener Urtext 1
 564. Tchaikovsky Piano Concerto No.1 Op 23Piano Concerto No1 Op 23.zip
 565. Tchaikovsky Piano Concerto Op 23
 566. Tchaikovsky Op 40
 567. Tchaikovsky The Nutcracker for Piano Full Score
 568. Tchaikovsky Swan LakeTchaikovsky Swan LakeTchaikovsky Swan Lake
 569. Tchaikovsky Wild at the Ball
 570. Tchaikovsky Sleeping Beauty Suite Op66a
 571. Kapustin Etudes
 572. Kapustin 24 Preludes and Fugues Op 82
 573. Kapustin Final Complete
 574. Morning Mood Edvard Grieg
 575. IMSLP24114 PMLP02533 Grieg Peer Gynt Suite No1 Op46 Violin Piano
 576. Grieg Piano Concerto
 577. Grieg Peer Gynt Suite I Op 46
 578. Grieg Lyric Pieces
 579. Grieg Lyric Pieces Op 71
 580. Grieg Lyric Pieces Op 57
 581. Grieg Lyric Pieces Op 47
 582. Grieg Lyric Pieces Op 38
 583. Grieg Lyric Piece Op54 No4 Notturno
 584. Grieg Holberg Suite Op 40
 585. Grieg Arietta Opus 12
 586. Grieg 60 Songs
 587. Edvard Grieg
 588. Burgmuller 25 Progressive Studies Op 100
 589. 12 Brilliant and Melodious Studies Op 105 Burgmuller | Mirror DownloadZip Download
 590. Burgmuller Studies Op109
 591. Moritz Moszkowski: 15 Etudes de Virtuosité, Op.72 (Mirror)
 592. 15 Etudes Op.72 Complete Score
 593. Moszkowski Op 91 (20 Etudes)
 594. Moszkowski Suite Op 71
 595. Moszkowski School of Double Notes
 596. Moszkowski Caprice Espagnol Op 37
 597. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 1
 598. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 2
 599. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 3
 600. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 4
 601. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 5
 602. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 6
 603. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 7
 604. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 8
 605. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 9
 606. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 10
 607. Scarlatti Domenico Sonates Heugel – Volume 11
 608. The Structure of Piano Techniques in Domenico Scarlatti Sonatas
 609. Còn nữa… (Liên tục được cập nhật sách mới)

Hải Anh Piano

Hải Anh Piano
Nguyễn Hải Anh – SN: 01.08.2005; Bắt đầu chơi Piano từ tháng 7/2016; Tháng 7/2017 thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Piano Jazz, khoa Jazz (Trung cấp 7 năm); Tháng 6/2019 thi đỗ chuyên ngành Piano Classic (vào thẳng năm thứ 5 Trung cấp hệ 9 năm). 

Nguyễn Hải Anh hiện đang theo học hệ Trung cấp 9 năm khoa piano với giảng viên, nghệ sĩ Lưu Đức Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra Hải Anh cũng học với giảng viên, tiến sĩ Nguyễn Minh Anh và đã tham dự masterclass cùng với các giáo sư, nghệ sĩ nổi tiếng như giáo sư Thomas Lymenstull (Interlochen Art Academy), giáo sư Tim Ovens (Vienna University of Music and Performing Arts), giáo sư Staffan Sandström (Đại học Mälardalen – Thuỵ Điển), giáo sư Sang Mi Lee (Hàn Quốc), nghệ sĩ Alessandro Marino (Italia), nghệ sĩ Lưu Hồng Quang (Academy of Music and performing Arts, Australia), nghệ sĩ Nguyễn Đức Anh,…

Các hoạt động nghệ thuật:
– Biểu diễn chương trình “Khởi nguồn yêu thương 2019” tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/07/2019 
– Biểu diễn chương trình “Khởi nguồn yêu thương 2018” tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 16/12/2018 
– Biểu diễn chương trình Ươm Nắng cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu Viola tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace
– Biểu diễn chương trình Điều Ước Thứ 7 của đài truyền hình VTV3 năm 2018 tại phố đi bộ – Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội
– Là thành viên tích cực (biểu diễn hàng tháng) của nhóm mypiano LIVE và nhóm Steinway Community
– Biểu diễn chương trình Steinway Community – Recital Series No.1, Steinway Community – Recital Series No.10 tại Steinway Concert Hall.
– Là khách mời biểu diễn của nhiều trung tâm đào tạo âm nhạc như Học Viện Âm Nhạc Hà Nội (HIM), Trung tâm Nghệ Thuật CEG, Trung tâm Piano Mozart, Trung tâm Nghệ Thuật Xusmin, Trung tâm May Space, v.v…

Thành tích:
– Lọt vào chung kết cuộc thi Âm Nhạc Mùa Thu 2019 và đạt giải của NTT.
– Giải khuyến khích Bảng dưới 18 tuổi Putra International Piano Competition, Malaysia.
– Giải Nhất CEG Music Festival 2019 (Bảng F – Bảng chuyên nghiệp, hạng mục CMF Classic)
– Giải Ba CEG Music Festival 2019 (Hạng mục CMF POP)
– Giải Nhì Casio Music Contest 2018
– Giải Ba CEG Music Festival 2017 (Hạng mục CMF POP)
– Giải Khuyến khích CEG Music Festival 2017 (Hạng mục CMF Classics)
– Giải Ba Piano Festival TP Hà Nội 2017

 

55 phản hồi

 1. Tong

  Anh ơi, Giáo trình dạy Piano – R&B của Pianosheet.org, Part2 trùng với part1. Mong anh sửa dùm. Cám ơn anh rất nhiều

 2. thuong

  tôi muốn mua sách thì đăng ký như thế nào, có giao hàng không ?

 3. Vuong Nguyen

  Giao trinh ABRSM mới nhất anh có không ạ?

  • Ngoc han

   Cảm ơn Anh/ Chị rất nhiều! Những tài liệu của anh/ chị tải lên chia sẻ rất nhiều người cần nó, thật sự anh sưu tầm rất công phu! Xin chúc anh/ chị dồi dào sức khỏe!

 4. charmy

  Chan thanh Cám ơn anh da chia se tai lieu quy nay

 5. Tracey

  Chào anh, mình không downlaod được 2 cuốn Piano For Dummies và How To Play Popular Piano in 10 Easy Lessons. Cảm ơn anh.

  • Chào bạn, mình vẫn download được và đã Upload lên Google Driver và đã để ở link “Mirror Download” rồi bạn nhé.

 6. Hải

  Anh ơi có 1 số quyển k được ạ. K hiện link. Nó chỉ hiện tên thôi k click đc ạ?.

  • Bạn có thể nói tên cuốn nào để mình download về và upload lên nơi khác cho bạn. Các links ở trên phần lớn là mình vẫn download được từ máy tính bạn nhé.

 7. Mình mới bổ sung cuốn The Scale Omnibus khá là hay các bạn nhé.

 8. DUONG VAN VAN MINH LOC

  Em cam on anh nhieu lam da dem den rat nhieu tai lieu hoc piano cho nhung nguoi yeu thich piano. Bat dau tu 20.Giáo trình dạy Piano – Country của Pianosheets.org tro xung thi em download khong duoc no cu hien qua web box gi do roi noi khong tim thay tai lieu. Neu duoc anh coi giup de em download tiep a. Em cam on anh nhieu lam a. Em moi tim duoc cuon Afred’s basic adult piano course grade 2 rat hay trong do co nhieu bai nhu House in rising sun, Those were the days…Anh gui email cho em DUONGVANMINHLOCSG@yahoo.ca roi em se gui ban pdf de anh post len cho moi nguoi cung hoc. Mac du khong du trang co 54 trang nhung cung kha day du. Men chuc anh vui ve manh khoe.

 9. Rất cảm ơn anh vì đã chia sẻ những tài liệu bổ ích này

 10. Esther Đoan

  Cảm ơn anh sách hay lắm ạ! À mà quyển J.Thompson’s Easiest Piano Course part 1 hình như không đủ phải không ạ?

 11. Chào các bạn, mình mới bổ sung thêm một số cuốn sách về Piano Jazz nữa nhé (từ số 27 trở đi)

 12. Long

  Cám ơn anh rất nhiều nhé, sách sưu tầm rất công phu và hữu dụng.

 13. Thanh Van

  Xin chân thành cảm ơn anh/ chị !
  Mình đã lớn tuổi rồi mới có điều kiện học piano. Giáo trình của anh/chị chia sẻ đã giúp mình rất nhiều trong việc tự học, ngoài phần hướng dẫn của giáo viên.
  Chúc anh/chị cùng gia đình luôn mạnh khoẻ !

 14. HỌc được hết bằng này sách thì còn gì bằng

 15. Tran Quoc The

  Rất cám ơn anh về sự chia sẽ tài liệu này. Chúc anh dồi dào sức khỏe và cháu sẽ là pianish nỗi tiếng.

 16. Phương Vũ

  Chào anh, anh vui lòng cho em hỏi anh có file cuốn The Basic Book of Scales, chords, Arpeggios and Cadences của Alfred’s Basic Piano Library ko ạ?

  • Bạn xem cuốn sách “Alfred’s the Complete Book of Scales Chords Arpeggios Cadences” ở mục số 7 xem có đúng là cuốn bạn cần không?

 17. bạn ơi cho mình hỏi bạn có tài liệu dạy piano pop ballad không vậy, tìm hoài mà không thấy
  nếu có cho mình xin với. email : luanlephuong1986@gmail.com cảm ơn rất nhiều

  • Bạn có muốn download cuốn này ko mình down cho: “Pop Ballad Accompaniment for Piano”

   • Thien Nga

    Bạn ơi làm ơn cho mình xin “Pop Ballad Accompaniment for Piano ” . Cảm ơn bạn rất nhiều

   • Bạn download cuốn “eBook: Pop Ballad Accompaniment for Piano” trong danh sách ở trên nhé. Số 146 (Số thứ tự có thể thay đổi khi các sách được bổ sung)

 18. Quốc Hưng

  Rất cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công,
  Cho mình hỏi giáo trình ABRSM grade scales, có grade scales 5, 6, 7 không ạ?

 19. Thien Nga

  Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ rất nhiều sách hay và bổ ích. Mình down về rồi.

  • Mình mới bổ sung file “Playing Pop Ballads” để ở cùng link đó luôn (Số 146)

   • Thien Nga

    Mình xem rồi. Phần này khá hay bạn ạ.
    Nhân tiện nếu bạn tìm được tài liệu nào về Playing các Style khác như Tango, Slow Rock, Boston … thì xin bạn vui lòng chia xẻ cho mình với nhé.
    Cảm ơn bạn thật nhiều .

 20. Vũ Hoàng Nguyên

  Bạn ơi, bạn có giáo trình ABRSM Piano 2017-2018 Grade 6 C3 không?

 21. Vũ Hoàng Nguyên

  Bạn có quyển của Karen Tanaka không bạn? mình tìm quyển này lâu nay mà không thấy.

 22. Trần Văn Huy

  Chào anh ạ. Em rất cần bộ giáo trình của Alfred ạ. Em rất mong anh cho em xin bộ giáo trình của Alfred bản đầy đủ ạ. Em kính chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công ạ. huynhac09@gmail.com. Anh gửi cho em xin với anh nhé.

 23. nguyen

  chào anh. Em đã có quyển adult piano all in one của alfred từ năm 2016 rồi ạ. Em thấy quyển đó cũng rất hay. Em hiện đang tìm quyển Aldult Piano Adventures All in One volume 2 của nhà xuất bản Faber mà không có anh ạ. Em có thể giúp đỡ em với được không ạ.

 24. Minh Hien

  chào anh. anh cho e hỏi là cuốn Piano Adventure 3-4-5 có đĩa CD ko ah? cảm ơn a.

  • Chào bạn, mình chỉ download sách thôi bạn nhé. CD thì bạn nên vào trang web gốc để mua ủng hộ tác giả bạn nhé.

 25. Phuong

  Chào bạn, bạn có mấy quyển Repertoire trong bộ Celebration Series Perspectives không? Mình tìm bữa giờ không thấy ở đâu có cả.

  • Chào bạn, bạn tham khảo mục số 16 nhé. Mình mới bổ sung vài cuốn trong bộ Celebration Series Perspectives mà mình tìm được.

   • Phuong

    Tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều!

 26. An

  minh muon dong gop sach, co the lien he ai a

 27. Nam pham

  Tuyệt vời, Anh sưu tầm siêu giỏi.
  Anh cho mình hỏi về dòng sách Celebration Series Perspectives, mình thấy nó không liên tục (mình đã xem mục 16 của anh, anh có bản Celebration này liên tục không cho mình xin. Cám ơn anh nhiều lắm
  Nam Pham

  • Sách này trên mạng tìm cũng khó tìm và cũng ko được liên tục, mình mới tìm thêm được quyển Level 3 nữa thôi.

 28. Do Hai Yen

  Xin hoi ban co cac ban nhac cua Carl Doy khong? Dac biet la bai Autumn Leaves. Cam on ban rat nhieu.

  • Autumn Leaves có rất nhiều bản nhạc, trong đó có bản Jazz mà con mình từng chơi rồi. Cái này dễ tìm nên mình ko để ở trang sách này.

 29. Moky

  Em chào anh ạ. Anh có thể cho em hỏi anh có 2 quyển Hal Leonard Harmony and Theory không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.

  • Có bạn nhé, bạn seach 2 cuốn trong link này luôn

   Hal Leonard Harmony Theory Part 1: Diatonic
   Hal Leonard Harmony Theory Part 2: Chromatic

   • Moky

    Em cảm ơn nhiều ạ.

Trackbacks

 1. Tài liệu, Giáo trình, Sách tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt
 2. Giáo trình, sách, tài liệu tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt - Hùng Bá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: