Daily Archives: Tháng Tư 10th, 2017

Nếu cả đời chăm chỉ làm lụng thì chẳng bao giờ giàu

CEO của công ty tài chính Edelman, ông Ric Edelman cho rằng chăm chỉ chỉ là một mặt của vấn đề, nếu cả đời chỉ biết chăm chỉ làm lụng thì chẳng bao giờ trở thành người giàu có được. Khi còn nhỏ, chúng ta vẫn được dạy rằng chăm chỉ chính là chìa khoá …

Tiếp tục đọc