Daily Archives: Tháng Mười Một 9th, 2018

Nguồn gốc của nhạc Jazz

Câu hỏi về nguồn gốc của từ Jazz đã được xác định qua một số nghiên cứu, và có nhiều thông tin về lịch sử của nó. Từ này khởi đầu [dưới một số cách viết khác nhau] như một từ lóng Bờ Tây vào năm 1912, nó được sử dụng với nhiều nghĩa nhưng …

Tiếp tục đọc